Kompania

Misioni

Misioni ynë është të forcojmë pozicionin e liderit të tregut në arredim, dizenjim dhe plotësim të kërkesave të tregut me çdo lloj artikulli të mobilimit dhe për cdo lloj hapësire: shtëpi, hotele, bare, zyra, shkolla, etj.

Ne ofrojmë fuqinë për të transformuar ëndrrat dhe dëshirat e arredimit të çdo klienti në hapësira me një mjedis unik, frymëzuar nga: zgjedhja, eleganca, jetëgjatësia dhe cilësia e produkteve e shërbimeve tona.

Sepse, hapësirave tuaja mund t’i SHërbeni me: Angazhim, Garanci & Art vetëm nën mjeshtërinë e SHAGA Design & Mobilim.

Strategjia

Busulla e kompanisë SHAGA Design & Mobilim është: fleksibiliteti

Vizioni ynë: përshtatje egzemplare me ëndrrat e vizionet e çdo klienti, me unikalitetin e çdo hapësire, me kërkesat dhe shijet e çdo dizenjimi, me profilin e çdo mobilimi.

Marka SHAGA Design & Mobilim do të vazhdojë të jetë e njohur dhe e respektuar për angazhimin ndaj cilësisë, jetëgjatësisë dhe për spektin e gjërë të produkteve dhe shërbimeve të mobilimit që ofron.

Klientët tanë do të përjetojnë diferencën: “SHAGA Design & Mobilim”.

Për të realizuar këtë vizion do të plotësohen kërkesat gjithnjë të tregut në llojshmeri, cilësi dhe jetëgjatësi të produkteve. Kjo do të realizohet nëpërmjet:

  • Studimit të vazhdueshëm të tregut
  • Futjes së të rejave bashkëkohore
  • Investimeve në teknologji, në kualifikim dhe informacion

Historiku

Produktet e shërbimet e SHAGA Design & Mobilim kanë kontribuar në shkrimin e historisë së dizenjimit e mobilimit shqiptar, një histori e gjatë e ndryshimit, rritjes, përpjekjve që e bënë të njohur dhe shpërndanë markën SHAGA Design & Mobilim në tregje kombëtare e ndërkombëtare.

SHAGA Design & Mobilim, e udhëhequr nga misioni i lidershipit, është karakterizuar gjithnjë nga një evoluim dhe dinamikë e madhe ndryshimi.

Nga fillimet e saj si një magazinë e vogël tregtare, Shaga Design & Mobilim ka evoluar për t’u shndërruar në ditët e sotme në një kompani me rrjetin më të gjërë të produkteve në mobilim, aksesorë mobilerie, parkete, lëndë të parë të cilat i dizenjon, i prodhon ose i importon për të gjitha llojet e hapësirave duke i shitur në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Dëshira për të qenë të parët në futjen e produkteve dhe shërbimeve të reja dhe njëkohësisht ambicia për të qenë numri një në të gjitha produktet dhe shërbimet në të cilat jemi të angazhuar na ka lejuar të jemi lider në këto fusha, duke vendosur standarte të reja për të gjithë industrinë.

SHAGA DESIGN & MOBILIM SOT

Gjatë 15 viteve të shkuara, SHAGA Design & Mobilim ka konsoliduar një identitet të dallueshëm të markës së saj.

Sot ushtrojmë aktivitetin tonë me filiale në Tiranë, Vlorë, Lushnje dhe Elbasan. Kemi dy fabrika të kompletuara me makineri e pajisje bashkëkohore elektronike, në pronësi të shoqërisë SHAGA shpk, një në Tiranë dhe një në Lushnje, me sipërfaqe të përgjthshme prej rreth 16’000 m2.

Shoëroom-et tona janë të shtrira në tri zona kyç të Tiranës si edhe në Vlorë e Elbasan, nga ana tjetër bashkëpunëtorët tanë janë mbulojnë Shkodrën, Lezhën, Durrësin, Tiranën e Krujën.

Ne importojmë dhe punojmë me firmat me prestigjioze në Evropë. Vendin e nderit e mbajnë bashkëpunimet me Italinë, ku numërohen mbi 50 të tilla, por edhe Austria, Zvicra, Gjermania janë vendë me të cilat njohim mardhënie besnikërie bashkëpunimi.

Konsolidimi i investimeve tekonologjike, Knoë-hoë industrial dhe njohja e kërkesave të tregut ka hapur një rrugë të suksesshme drejt eksportimit të prodhimeve tona.

Për t’i qëndruar besnikë angazhimit, zbatojmë teknologjinë e kohës për prodhim dhe modelim. Strategjia investimit të SHAGA Design & Mobilim është orientuar drejt sigurimit të ambienteve të përshtatshme dhe të mjaftueshme, zgjerimit dhe rinovimit të teknikës dhe teknologjisë, përditësimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Këto investime janë projektuar mbi bazën e teknologjisë më të përparuar të kohës, duke u mbështetur kryesisht tek teknologjia dhe eksperienca italiane.

Një vizion i shkëlqyer, pa punonjës të shkëlqyer nuk do të ishtë asgjë. Mesatarisht shoqëria ka rreth 80 punonjës. Specialistët tanë mbartin kualifikim e kompetenca profesionale të padiskutueshme, të fituara brenda dhe jashtë vendit.

Në këto kushte, shoqëria jonë plotëson kënaqshëm në gamë, sasi e cilësi kërkesat e tregut për cdo nivel. Aktualisht, emri SHAGA Design & Mobilim asociohet nga klientët me: Shërbim, Angazhim, Garanci dhe Art.

Arritjet tona të deritanishme janë motivim për të kërkuar më shumë sfida e objektiva te reja në të ardhmen. SHAGA Design & Mobilim vazhdon të jëtë në krye të investimeve për të qenë lider i përhershëm i dizenjimit dhe mobilimit.